2 Secure

Secure I/O 2, Съвместим с BioStar2, 2 цифрови входа и 1 релеен изход, Дава допълнителна сигурност при контрола на вратата, изземва тази функция от четеца и има

  • Съвместим с BioStar2
  • 2 цифрови входа и 1 релеен изход
  • Дава допълнителна сигурност при контрола на вратата, изземва тази функция от четеца и има криптирана комуникация с него
  • 12VDC 100mA
  • Размери: 36x65x18 mm

Свързани продукти